Hur fungerar värmepumpen

Hur fungerar en värmepump

Mer info till er som är intresserade av att veta hur det egentligen funkar.

Värmepumpar

En värmepump är ett självklart val när du vill minska uppvärmningskostnaden på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt – inte minst med det nya köldmedia R32 som Teslas och Vivax värmepumpar är utrustade med. Våra samarbetspartners Mitsubishi, Daikin värmepumpar använder sig också av R32. Luft/vattenvärmepumpar är en mycket vanlig typ av värmepump, vilket bland annat beror på låga investeringskostnader och flexibilitet gällande olika installationsalternativ. En modern värmepump går även att ställa om till kyla för varma sommardagar. Hittarps Energi AB:s samtliga värmepumpar har denna funktion.

Ekonomisk och miljövänlig uppvärmning

En värmepump är en bra investering. Typen av värmepump beror på flera faktorer som exempelvis behovet och vart i Sverige man bor. Oavsett vilken värmepump du väljer, så minskas förbrukningen av fossila bränslen och återbetalningen av investeringen är kort.

Konstruktion/drift av en luft/vattenvärmepump

En delad värmepump består av en inomhusenhet och en utomhusenhet, där utomhusenheten innehåller alla komponenter som kan orsaka brus. Den inkluderar fläkten, förångaren och kompressorn. Inomhusenheten är kompakt, vilket tillåter en flexibel placering inne i huset. Den innehåller enbart kondensor, cirkulationspump samt styr- och säkerhetsteknik. Värmepumpen är extremt tyst, vilket beror på uppdelningen.

Hur fungerar då en luft/vattenvärmepump

När värmepumpen är i drift, drar fläkten som finns i utomhusenheten aktivt in utomhusluft som skickas vidare till förångaren/värmeväxlaren. I den cirkulerar köldmedium R32 som värms upp vid låg temperatur. Efter att köldmediet ändrat sitt aggregeringsläge skickas den som varm ånga till kompressorn. Detta komprimerar ångan och höjer temperaturen till önskad nivå. Därefter överförs den heta ångan genom tunna köldmedia ledningar till kondensorn, som installerats i inomhusenheten. Där överför den heta ångan sin termiska energi till värmesystemet och kyls sedan gradvis ned. Ångan passera en expansionsventil, som återställer den till dess ursprungliga tillstånd varpå processen kan starta om igen. Vattnet för värmebehov (golv/radiatorer) och tappvattnet, är nu uppvärmt till önskad temperatur. Våra Vivax värmepumpar har en VVB på 240 liter för att täcka både den lilla och stora familjen.

Luft/vatten värmepumpar som monoblock

I en monoblock värmepump finns alla komponenter som är viktiga för värmeupptagningen placerade inuti värmepumpens utomhusenhet. Eftersom anslutningarna mellan inomhus- och utomhusenheten är fyllt med vatten, kan sådana anläggningar snabbt och enkelt sättas i drift. Man kopplar sedan på monoblocket till det befintliga tapp och värmesystem. Många monoblock enheter är tystgående, vilket gör det möjligt att installera dessa nära bostaden.

Givetvis innehåller våra Vivax monoblock värmepumpar köldmediet R32.

Fördelarna med en luft/vattenvärmepump

 • Tillförlitlig värmekälla
 • Låga investeringskostnader
 • Hög effektivitet och låga driftkostnader
 • Snabb återbetalning
 • Miljövänligt
 • Bra alternativ vid såväl nybyggnation som modernisering
 • Minimal inverkan på tomt och bostad
 • Förberedd för anslutning till ett solsystem (Vivax värmepump)
 • Värmer även om utomhustemperaturen är ner till -25 °C

Så här fungerar en luft/luftvärmepump

En luftvärmepump fungerar precis som ett kylskåp fast med motsatt effekt. I ett kylskåp förflyttas all värmen till utsidan, medan en luftvärmepump tar värme lagrad i luft och distribuerar in den i husets olika rum. För att få en bättre inblick i hur en luftvärmepump fungerar förklara vi nedan vilka komponenter den innehåller som gör det möjligt att värma upp ett hus med utomhusluft. Denna typ av värmekälla är mycket effektiv med låga driftskostnader. Dessutom är installationen oftast väldigt enkel med minimalt ingrepp på bostaden. Teslas luft luftvärmepumpar går även att ställa om till kyla vid varma sommardagar.

En luft/luft värmepump består utav fyra delar, som är en förångare, en kompressor, en kondensor och en expansionsventil.

Förångaren: I förångaren överförs värmen som finns lagrad i luften till köldmediet som i luftvärmepumpens fall är gas. Gasen transporterar sedan värmen från förångaren till kondensorn. Med hjälp av en expansionsventil sänker man sedan trycket i förångaren, vilket leder till att gasen börjar koka och förångas. Nu förs gasen vidare till kompressorn.

Kompressorn: Kompressorn är den enda komponenten i en luftvärmepump som behöver el och med kompressorn komprimerar man gasen vilket leder till att temperaturen stiger. Sedan transporteras gasen vidare till kondensorn.

Kondensorn: I kondensorn kondenseras gasen till vätska och i detta stadie avges den värme som värmer upp bostaden.

Expansionsventilen: När gasen har blivit vätska skickas den sedan vidare genom expansionsventilen och därefter förångaren. När gasen nått fram till förångaren börjar hela processen om och på så sätt producerar luftvärmepumpen ständig värme till hushållet.

Luft/luftvärmepump – mer än bara en värmekälla

En luftvärmepump renar inomhusluften från damm och partiklar, som till exempel pollen. Vanligast är att luften filtreras genom ett plasmafilter innan den förs vidare in i bostaden. Luftfiltret gör också att det inte blir dammigt lika lätt. En annan metod är jonisering, där renande, negativa joner neutraliserar de ofräscha partiklarna som finns inomhus. Oavsett metod bidrar luftvärmepumpen till en hälsosammare inomhusmiljö. Luftvärmepumpen Tesla Virtouso modell har även ett externt luftintag med separat motor på inomhusenheten som sedan är kopplat till ett extra HEPA- filter.

Heta sommardagar kan du även ställa in luftvärmepumpen på kyla och njuta av en härlig svalka. Ytterligare en funktion är att du kan ställa in den på underhållsvärme när du åker från sommarstugan eller fritidshuset på hösten. Då slipper du den fuktiga sommarstugeluften och håller effektivt värmen i stugan under de kallare årstiderna. På Teslas luftvärmepumpar är denna temperatur +8 °C

Använd våra värmepumpar med befintligt system

Hittarps Energi AB:s breda utbud av värmepumpar gör att du lätt kan välja en värmepump efter behov. Dina specifika förutsättningar diskuteras fram i planeringsstadiet. Vanligtvis används värmepumpen som den enda värmekällan och då plockar man bort det gamla värmesystemet, men det går även bra att exempelvis använda en Vivax värmepump tillsammans med en solpanelsanläggning via ’Smart Grid’

Hittarps Energi AB har värmepumpar för dina behov

Vi har ett brett sortiment av värmepumpar för olika typer av värmebehov. Eftersom vi har generalagenturen av Tesla och Vivax värmepumpar i Norden, får vi leverans direkt från fabrik och kan hålla bra priser utan mellanhänder. Våra garantier är generösa och via vår samarbetspartner Trygg Hansa säkerställer vi att du som kund får den ersättning du är berättigad till om olyckan skulle vara framme.

Observera att installation av de båda enheterna till en stängd kyl/värmecykel med köldmedia endast får utföras av en certifierad kyltekniker. Våra kyltekniker på Hittarps Energi är specialutbildade med många års erfarenhet och specialutbildade för Tesla och Vivax värmepumpar.

FRÅGOR?
Kontakta oss gärna
Tesla värmepump Helsingborg
Tesla värmepump Helsingborg installation
0
  0
  Er kundvagn
  Din kundvagn är tomTillbaka